فروش ویژه
کارگاه مرور سریع نفرولوژی بهمن 99

کارگاه مرور سریع نفرولوژی بهمن 99

۵۷,۶۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کارگاه کلیه

کارگاه کلیه

۱۱۷,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کارگاه مرور سریع کلیه

کارگاه مرور سریع کلیه

۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان